logo
line decor
  
line decor

 
 
  Služby

Solární elektrárna na klíč

Naše společnost nabízí a provádí instalaci systému na klíč v rozsahu :

 • projektová dokumentace
 • vyřízení všech povolení a přihlášek
 • pomoc při vyřizování financování projektu
 • doprava systému
 • montáž a revize
 • uvedení do provozu
 • záruční a pozáruční servis

Garance výkupu

 • výkup je státem garantován po dobu 20 let
 • stát garantuje pevnou výkupní cenu
 • výkupní cena je každoročně nyävyšována o index inflace
 • máte jistotu pravidelného příjmu
 • jste výhradním majitelem elektrárny
 • chráníte životní prostředí
 • snižujete objem škodlivých emisí v místě Vašeho bydliště

Nabízí 3 možná řešení FVE

VARIANTA A) "zelený bonus"

1. Předmět cenové nabídky
Předmětem cenové nabídky je návrh fotovoltaického systému za účelem výroby elektrické energie pro potřeby elektrické rozvodné sítě.

Systém dodávající elektrickou energii do rozvodné sítě (grid-on) se využívá v případě, že výrobce má uzavřenou smlouvu s provozovatelem příslušné distribuční nebo přenosové soustavy. Energie vyprodukovaná solárním generátorem je dodávaná do sítě kombinovaným způsobem formou tzv. "zelených bonusů" za předem stanovenou výkupní cenu (cenové rozhodnutí ERÚ č.8/2008). Tímje zabezpečen nejen odběr přabytků elektrické energie vyrobené fotovoltaickými články, ale i vlastní spotřeba objektu. Systém funguje automaticky na základě mikroprocesorového řízení napěťového střídače.

Přednostně je uspokojena vlastní spotřeba a v případě, že dojde k většímu množství vyrobené energie, než které je schopen objekt spotřebovat bude přebytek distribuován do přenosné soustavy přes 4-kvadrantový elektroměr. Připojení k síti podléhá schalování provozovatelem příslušné ditribuční nebo přenosové soustavy.

2. Popis systému
Solární generátor
K dosažení požadovaného výkonu je potřebné zapojení několika fotovoltaických modulů, které vytvoří solární generátor.

Spojovací kabely pro jednosměrný proud
Pro rychlou a bezpečnou montáž jsou moduly vybavené spojovacími kabely se zástrčkovým systémem.

Napěťový střídač
Stejnosměrný proud generovaný ve fotovoltaických panelech je převáděn ve střídači na střídavý proud, který splňuje parametry elektrické sítě. Střídač zároveň monitoruje a reguluje napájení sítě a v případě jakékoliv poruchy v přenosové soustavě automaticky odpojí solární generátor od sítě.

Důležité :
Pro úspěšné připojení k distribuční síti ČEZ (EON) a získání dotace od SFŽP je třeba získat licenci ERÚ.
Ke všem zmiňovaným institucím (ČEZ, EON, SFŽP, ERÚ) je potřeba provést řadu administrativních úkonů, které budou přesně a v pořadí poskytnuty investorovi a jsou součástí ceny díla.
Předpokládaná doba realizace - 5 dnů, obvyklá doba od podpisu smlouvy do spuštění FVE je 7 týdnů !
Financování lze provést rovněž prostřednictvím úvěru nebo leasingu. Tímto způsobem může investor provozovat FVE i bez finančních prostředků.

VARIANTA B) "přímý prodej"

1. Předmět cenové nabídky
Předmětem cenové nabídky je návrh fotovoltaického systému za účelem výroby elektrické energie pro potřeby elektrické rozvodné sítě.

Systém dodávající elektrickou energii do rozvodné sítě (grid-on) se využívá v případě, že výrobce má uzavřenou smlouvu s provozovatelem příslušné distribuční nebo přenosové soustavy. Energie vyprodukovaná solárním generátorem je dodávaná do sítě kombinovaným způsobem formou tzv. "zelených bonusů" za předem stanovenou výkupní cenu (cenové rozhodnutí ERÚ č.8/2008). Tímje zabezpečen nejen odběr přabytků elektrické energie vyrobené fotovoltaickými články, ale i vlastní spotřeba objektu. Systém funguje automaticky na základě mikroprocesorového řízení napěťového střídače.

Přednostně je uspokojena vlastní spotřeba a v případě, že dojde k většímu množství vyrobené energie, než které je schopen objekt spotřebovat bude přebytek distribuován do přenosné soustavy přes 4-kvadrantový elektroměr. Připojení k síti podléhá schalování provozovatelem příslušné ditribuční nebo přenosové soustavy.

2. Popis systému
Solární generátor
K dosažení požadovaného výkonu je potřebné zapojení několika fotovoltaických modulů, které vytvoří solární generátor.

Spojovací kabely pro jednosměrný proud
Pro rychlou a bezpečnou montáž jsou moduly vybavené spojovacími kabely se zástrčkovým systémem.

Napěťový střídač
Stejnosměrný proud generovaný ve fotovoltaických panelech je převáděn ve střídači na střídavý proud, který splňuje parametry elektrické sítě. Střídač zároveň monitoruje a reguluje napájení sítě a v případě jakékoliv poruchy v přenosové soustavě automaticky odpojí solární generátor od sítě.

VARIANTA C) Fotofolatická elektrárna na Vaší střeše provozovaná naší společností.

V tomto případě Vám nabízíme dvě možnosti :

 1. Prodej námi vyrobené elektřiny pro potřeby objektu se slevou 65% z ceny obvyklé v daném regionu.
 2. Pevně stanovený nájem a to ve výši 500,- Kč za instalovaný KWh výkonu FVE.

Jestliže Vás zaujmala naše nabídka kontaktujte nás. e-mail

Potřebujete poradit s FVE? Zavolejte nebo napište. Rádi Vám odpovíme na všechny otázky.

Váš Neon Partner s.r.o.

 
 

 

Měniče
Výrobce měničů ( konvertor) SMA nabízí výborné měniče z pohledu cena x výkon.

FVE ve Vašem pc
Dokanalý konfort a přehled o výrobě Vaší FVE ihned ve Vašem PC

Web box
Kompletní přehled o stavu Vaší FVE, kdekoliv na světě Vám umožní například web box.

 Displej na vaše stole
Vám v reálném čase ukazuje množství vyrobené eleltrické energie.

digi
 

Změňte svůj monitor
na wattmetr. Efektivní animace právě vyrobené elektrické energie.

flash

 
 
www.justice.cz
 
(c) Neon Partner 2009
  Code by : Kamil Ouška